Våra regionala skyddsombud

Ivar Evertsson

Mobil: 072-565 50 26
rso.goteborg@sverigesingenjorer.se

Om Ivar Evertsson

Jag är utbildad fil kand. Biolog med mikrobiologisk inriktning med kurser från Umeå och Göteborgs Universitet.

I mitt dagliga arbete är jag som livsmedelsinspektör på Göteborgs stad, innan dess så var jag anställd på ett kommersiellt analyslaboratorium med verksamhet inom miljö, dricksvatten, livsmedel foder och energianalyser. Jag har också arbetat med forskning inom marinbiologi och växtfysiologi. Senaste åren har jag varit aktiv som skyddsombud på Göteborgs stads miljöförvaltning parallellt med min tjänst som Inspektör. Utöver det så är jag aktiv inom Hemvärnets 424:e CBRN pluton.

Stefan Oesman

070-882 44 04
rso.stockholm@sverigesingenjorer.se

Om Stefan Oesman:
Jag har en anställning inom SEB sedan 1979 med olika befattningar och har erfarenheter från flera affärsområden inom banken. Är ledamot i styrelsen Akademikerföreningen i SEB (SACO) och sedan hösten 2014 har jag ett uppdrag som Regionalt skyddsombud (RSO) - ett gemensamt uppdrag för Civilekonomerna, Jusek, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer och ansvarsområdet är Stockholm/Uppsala och tjänsten är 40%.
Jag representerar Akademikerföreningen i Centrala Arbetsmiljökommittén (CAMK) i SEB samt sitter med i MBL-förhandlingar på divisionsnivå. Jag är även aktiv som fritidspolitiker i min hemkommun och är ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i Kultur- och fritidsnämnden samt är ordförande i överförmyndarnämnden.
Den psykosociala arbetsmiljön är viktig då den psykiska ohälsan ökar i landet och vid mina företagsbesök som RSO betonar jag betydelsen att arbetsgivaren måste arbete mer proaktivt med dessa frågor inom företaget

Fredrik Ringblom

Telefon 070-831 41 54
Epost rso.stockholm2@sverigesingenjorer.se

Om Fredrik Ringblom:
Min utbildning, ekon.mag. företagsekonomi vid Stockholms universitet

Yrkeserfarenhet:
Jag arbetar nu som forskningsingenjör hos Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Har tidigare arbetat främst inom Försvarsmakten och Saab.
Jag har även erfarenhet att jobba åt privatägda fåmansföretag.

Ulf Ohlsson

072-565 50 27 E-post rso.malmo@sverigesingenjorer.se

Om Ulf Ohlsson:
Bakgrund som chef och projektledare i över 10-år i en produktionsrelaterad verksamhet. Arbetar idag som heltidsfackligt sen 2008 och kom då ännu närmre arbetsmiljöfrågorna än som chef. Har sedan januari 2014 även uppdraget som RSO för Skåne-län inom privat sektor. Här hoppas jag som RSO att jag kan göra skillnad med min erfarenhet både som chef och arbetstagarrepresentant till företagen som jag träffar och pratar om SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).
Mitt citat ”Arbetsmiljön kommer att bli en konkurrensfördel i framtiden”