Våra regionala skyddsombud

Rose-Marie Landin Nilsen

072-5655026
rso.goteborg@sverigesingenjorer.se

Om Rose-Marie Landin Nilsen:
Jag har arbetat som miljöinspektör i olika kommuner sedan 2009. Är ledamot i Naturvetarföreningen i Göteborgs stad och sedan maj 2020 har jag ett uppdrag som regionalt skyddsombud (RSO) – ett gemensamt uppdrag för Akavia, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer. Mitt ansvarsområde som regionalt skyddsombud är Västra Götaland och Halland inom privat sektor och tjänsten är 40%. Har studerat vid Göteborgs Universitet, där läste jag marina programmet samt påbyggnad inom miljö- och hälsoskydd.

Jag tycker att det är väldigt viktigt att alla har en bra arbetsmiljö. Ingen ska behöva bli sjuk eller dö på jobbet!

 

Ann-Christine Rissén

070-882 44 04
rso.stockholm@sverigesingenjorer.se

Om Ann-Christine Rissén:
Jag arbetar i SEB sedan 1996 inom olika befattningar och affärsområden. Jag har även ett fackligt uppdrag som ledamot i Akademikerföreningen i SEB (SACO) samt är representant i arbetsmiljökommitté i SEB.

I uppdraget som regionalt skyddsombud stödjer jag både anställda och arbetsgivare i deras arbetsmiljöarbete. En bra arbetsmiljö leder till bättre trivsel och hälsa hos de anställda, vilket leder till ökad effektivitet och lönsamhet hos företaget.

Fredrik Ringblom

Telefon 070-831 41 54
Epost rso.stockholm2@sverigesingenjorer.se

Om Fredrik Ringblom:
Jag är utbildad ekonomie magister i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Jag arbetar nu som forskningsingenjör hos Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Yrkeserfarenhet:
Tidigare har jag arbetat inom Försvarsmakten, Saab och på privatägda fåmansföretag. Jag vill som regionalt skyddsombud arbeta för att skapa arbetsplatser där medarbetare trivs och mår bra, som gör att verksamhet och medarbetare utvecklas. Jag vill bidra till att företag kommer ur gamla hjulspår och KPSV - Köra På Som Vanligt, något som ofta organisationer fastnar i. Att tänka nytt och kreativt kring arbetsmiljö för att skapa moderna attraktiva arbetsplatser.

 
Ulf Ohlsson

072-565 50 27
rso.malmo@sverigesingenjorer.se

Om Ulf Ohlsson:
Jag är koncernfacklig inom PostNord sedan juni 2008 och var innan dess arbetsgivarrepresentant, där jag innehade chefsbefattningar och administrativa roller/befattningar genom åren. Mitt uppdrag som regionalt skyddsombud är inom privat sektor och det har jag haft sedan januari 2014 för Skåne län och from 1 oktober 2021 även Kronobergs län.

Jag hoppas jag kan bidra med min erfarenhet och kunskap samt vara ett stöd för skydds/arbetsmiljöombud lokalt på företagen i frågor som berör SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och OSA (organisatorisk och socialarbetsmiljö). Jag tycker också att det är viktigt att det finns ett gott samarbete mellan oss som är regionala skyddsombud och förhandlarna/ombudsmännen på fackförbunden.