Våra regionala skyddsombud

Rose-Marie Landin Nilsen

072-5655026
rso.goteborg@sverigesingenjorer.se

Om Rose-Marie Landin Nilsen:
Jag har arbetat som miljöinspektör i olika kommuner sedan 2009. Är ledamot i Naturvetarföreningen i Göteborg stad och sedan maj 2020 har jag ett uppdrag som Regionalt skyddsombud (RSO) – ett gemensamt uppdrag för Akavia, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer. Mitt ansvarsområde som Regionalt skyddsombud är Västra Götaland inom privat sektor och tjänsten är 40%.

Jag har studerat vid Göteborgs universitet, där läste jag marina programmet samt påbyggnad inom miljö- och hälsoskydd.

Jag tycker att det är väldigt viktigt med en bra arbetsmiljö för alla. Ingen ska behöva bli sjuk på jobbet!

 

Ann-Christine Rissén

070-882 44 04
rso.stockholm@sverigesingenjorer.se

Om Ann-Christine Rissén:
Jag arbetar i SEB sedan 1996 inom olika befattningar och affärsområden. Jag har även ett fackligt uppdrag som ledamot i Akademikerföreningen i SEB (SACO) samt är representant i arbetsmiljökommitté i SEB.

I uppdraget som regionalt skyddsombud stödjer jag både anställda och arbetsgivare i deras arbetsmiljöarbete. En bra arbetsmiljö leder till bättre trivsel och hälsa hos de anställda, vilket leder till ökad effektivitet och lönsamhet hos företaget.

Fredrik Ringblom

Telefon 070-831 41 54
Epost rso.stockholm2@sverigesingenjorer.se

Om Fredrik Ringblom:
Min utbildning, ekon.mag. företagsekonomi vid Stockholms universitet

Yrkeserfarenhet:
Jag arbetar nu som forskningsingenjör hos Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Har tidigare arbetat främst inom Försvarsmakten och Saab.
Jag har även erfarenhet att jobba åt privatägda fåmansföretag.

 
Ulf Ohlsson

072-565 50 27
rso.malmo@sverigesingenjorer.se

Om Ulf Ohlsson:
Bakgrund som chef och projektledare i över 10-år i en produktionsrelaterad verksamhet. Arbetar idag som heltidsfackligt sen 2008 och kom då ännu närmre arbetsmiljöfrågorna än som chef. Har sedan januari 2014 även uppdraget som RSO för Skåne-län inom privat sektor. Här hoppas jag som RSO att jag kan göra skillnad med min erfarenhet både som chef och arbetstagarrepresentant till företagen som jag träffar och pratar om SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).