Våra regionala skyddsombud

Fredrik Ringblom

Telefon 070-831 41 54
Epost rso.stockholm2@sverigesingenjorer.se

Om Fredrik Ringblom:
Min utbildning, ekon.mag. företagsekonomi vid Stockholms universitet

Yrkeserfarenhet:
Jag arbetar nu som forskningsingenjör hos Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Har tidigare arbetat främst inom Försvarsmakten och Saab.
Jag har även erfarenhet att jobba åt privatägda fåmansföretag.

Stefan Oesman

070-882 44 04
rso.stockholm@sverigesingenjorer.se

Om Stefan Oesman:
Jag har en anställning inom SEB sedan 1979 med olika befattningar och har erfarenheter från flera affärsområden inom banken. Är ledamot i styrelsen Akademikerföreningen i SEB (SACO) och sedan hösten 2014 har jag ett uppdrag som Regionalt skyddsombud (RSO) - ett gemensamt uppdrag för Civilekonomerna, Jusek, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer och ansvarsområdet är Stockholm/Uppsala och tjänsten är 40%.
Jag representerar Akademikerföreningen i Centrala Arbetsmiljökommittén (CAMK) i SEB samt sitter med i MBL-förhandlingar på divisionsnivå. Jag är även aktiv som fritidspolitiker i min hemkommun och är ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i Kultur- och fritidsnämnden samt är ordförande i överförmyndarnämnden.
Den psykosociala arbetsmiljön är viktig då den psykiska ohälsan ökar i landet och vid mina företagsbesök som RSO betonar jag betydelsen att arbetsgivaren måste arbete mer proaktivt med dessa frågor inom företaget

Ulf Ohlsson

072-565 50 27
E-post: rso.malmo@sverigesingenjorer.se

Om Ulf Ohlsson:
Bakgrund som chef och projektledare i över 10-år i en produktionsrelaterad verksamhet. Arbetar idag som heltidsfackligt sen 2008 och kom då ännu närmre arbetsmiljöfrågorna än som chef. Har sedan januari 2014 även uppdraget som RSO för Skåne-län inom privat sektor. Här hoppas jag som RSO att jag kan göra skillnad med min erfarenhet både som chef och arbetstagarrepresentant till företagen som jag träffar och pratar om SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).
Mitt citat ”Arbetsmiljön kommer att bli en konkurrensfördel i framtiden”

Lennart Jonsson

072-565 50 26
rso.goteborg@sverigesingenjorer.se

Om Lennart Jonsson
Lennart Jonsson som är medlem i Sveriges Ingenjörer och av årsmodell -57 har en anställning som säkerhetssamordnare på Lokalförvaltningen i Göteborgs stad, men är sedan 2010 tjänstledig 100% för fackligt arbete som kommunombud på saco-kansliet för Sveriges Ingenjörer & Civilekonomerna i Göteborgs Stad.

Lennart är utbildad brandingenjör, diplomerad säkerhetschef och även f.d. arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Har varit verksam inom några räddningstjänster i västra Sverige på olika befattningar från brandman till brandchef under 16 år.

Därefter på Arbetsmiljöverket som inspektör under 12 år. Före anställningen på Göteborgs stad så var han verksam som EHS-Coordinator på ESAB AB med speciellt ansvar för arbetsmiljö, brandskydd och säkerhet centralt i koncernen under ett års tid.

Skydd och säkerhet under nästan 40 år, det är Lennart i ett nötskal!
Han tar gärna emot frågor och synpunkter inom området och är gärna ett bollplank i dessa frågor""