Samarbetet

Inom privat sektor har 4 fackförbund inom Saco (Civilekonomerna, Jusek, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer) för närvarande utsett 4 regionala skyddsombud (RSO). Utnämningarna har skett med anledning av att arbetsmiljön är en viktig fråga för förbundens medlemmar. Förbunden vill vara med och påverka arbetsplatsernas arbetsmiljö i så stor utsträckning som möjligt och de regionala skyddsombuden är till stor hjälp i det arbetet.

De regionala skyddsombuden verkar i Stockholms län, Uppsala län, Skåne län, samt i Västra Götalands län. Man har valt att fokusera på företag utan kollektivavtal i branscherna Bemanning, Handel- och tjänsteföretag, IT, Konsulttjänster, Life science och organisationer. De regionala skyddsombuden kan stödja arbetsmiljöarbetet i de områden i landet som de verkar i.

Civilekonomerna

Civilekonomerna är ett fackförbund och intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Vi är Sveriges största nätverk för ekonomer och ingen kan ekonomers utbildning, arbetsmarknad, lön och karriär som vi. Vi erbjuder kontinuitet genom hela yrkeslivet och verktyg för att utveckla sin karriär. Som förbund driver vi för våra medlemmar viktiga frågor som lön, kollektivavtal, kompetensutveckling, jämställdhet och balans i livet. Ju fler vi är, desto mer kan vi göra!

Gå till Civilekonomernas hemsida

Jusek

Jusek är det ledande akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Ett fackförbund som stärker medlemmarnas konkurrenskraft genom hela karriären. Med omfattande medlemsservice och råd vid förändringar stöttar vi varje individ. Jusek utvecklar kontinuerligt verksamheten för att stärka medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden.

Gå till Juseks hemsida

Naturvetarna

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi är mer än ett vanligt fackförbund – vi kan naturvetares arbetsmarknad och därför är service och förmåner skräddarsytt och exklusivt för dig.
Våra 32 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data.

Gå till Naturvetarnas hemsida

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är Sveriges största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer. Med cirka 142 000 medlemmar har vi kraft att påverka samhället, skapa goda arbetsvillkor och stärka ingenjörsrollen. Våra medlemmar erbjuds inkomstförsäkring, lönestatistik, karriärservice, juridiskt stöd och rådgivning.

Gå till hemsidan för Sveriges Ingenjörer