201507221437567554zjzVnUor201507221437566149By3QZGdC

Regionalt Skyddsombud

Regionalt skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter som övriga skyddsombud. Det kan ibland vara en fördel att regionalt skyddsombud inte är anställd på arbetsstället när krav på arbetsmiljöförbättringar framförs.

Samarbetet

Ett samarbete mellan 4 fackförbund inom Saco

Inom privat sektor har fyra fackförbund inom Saco (Civilekonomerna, Jusek, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer) för närvarande utsett tre regionala skyddsombud (RSO). Läs mer

Frågor eller funderingar?

Vill du ha ett uppdrag som regionalt skyddsombud i Västra Götaland?Vi är fyra SACO-förbund - Civilekonomerna, Jusek, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer -som söker dig som vill bli regionalt skyddsombud i Västra Götaland.

Som regionalt skyddsombud är ditt uppdrag att verka för en bra arbetsmiljö på arbetsplatser där det finns medlemmar från något av de fyra SACO-förbunden och att bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Tyngdpunkten för dina insatser blir främst den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på mindre företag inom tjänstesektorn.

Vi söker dig som har en anställning inom privat eller offentlig sektor. Du får gärna ha flerårig erfarenhet av facklig verksamhet eller som skyddsombud. Du ska ha lätt för att kommunicera med både arbetsgivare och arbetstagarna på arbetsplatsen. Du ser en spännande utmaning i att öka insatserna för våra förbunds medlemmar när det gäller deras arbetsmiljö. Det är ett självständigt uppdrag där du möter många nya människor i deras vardag.

Uppdraget som regionalt skyddsombud innebär en arbetsinsats om ca 40 procent av en heltid och består till stor del av att du gör besök på arbetsplatser. En förutsättning är därför att du har tillgång till bil. Du har enligt lag rätt till tjänstledighet från din anställning med bibehållna anställningsvillkor. Därutöver kommer du att få ett arvode och milersättning.

Du är välkommen med din ansökan till Mats Rosén på Sveriges Ingenjörer, mats.rosen@sverigesingenjorer.se. Vi ber dig mejla in din ansökan omgående, då vi gör ett löpande urval.

Välkommen till ett spännande och viktigt uppdrag!

Kontaktpersoner:
Robin Lundkvist, Civilekonomerna, 0722-41 70 72
Martin Edrenius, Jusek, 070-665 29 02
Heidi Wiik, Naturvetarna, 08-466 24 74
Mats Rosén, Sveriges Ingenjörer, 070-237 07 57