201507221437566149By3QZGdC201507221437567554zjzVnUor

Samarbetet

Ett samarbete mellan tre fackförbund inom Saco

Inom privat sektor har tre fackförbund inom Saco (Akavia, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer) utsett fyra regionala skyddsombud (RSO). Läs mer

Regionalt Skyddsombud

Regionalt skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter som övriga skyddsombud. Det kan ibland vara en fördel att regionalt skyddsombud inte är anställd på arbetsstället när krav på arbetsmiljöförbättringar framförs.

Frågor eller funderingar?